Over ons

Onmiddellijk na een overlijden gaat het, behalve over het drukwerk, een kist en de erfenis ook over zorgvuldig afscheid nemen, gehoord en begrepen worden, een aangepaste zorg voor wie achterblijft.

Vanuit ervaringen in rouwzorg weten we hoe belangrijk het is ruimte te krijgen om zich het verlies te realiseren, om afscheid te nemen en zo ooit het nieuwe te kunnen opbouwen.

De periode tussen dood en uitvaart biedt eenmalige en belangrijke mogelijkheden zoals: emotionele ontlading, laatste verzorging, een zinvolle afscheidsviering op maat van de naaste familie, … Dikwijls zijn het de kleine dingen die het verschil maken. Nog teveel hoor je: “met onze inbreng werd weinig rekening gehouden” of “het was zo formeel en stijf” of “we werden onvoldoende ingelicht over de mogelijkheden” of "het ging zo vlug".

Er is heel wat dat je kan doen als je daar behoefte aan hebt. Zo blijft het gebeuren rondom de dood intiem, als het ware meer hanteerbaar en kan er zelfs iets van doodgewoon, doodeenvoudig, doodsimpel ervaren worden, hoe moeilijk of onmogelijk soms ook.

Vanuit onze jarenlange positieve ervaring kunnen beroepskrachten uit de uitvaartsector, palliatieve diensten, parochies, morele dienstverlening en rouwvrijwilligers bij vzw De Zeven Eiken terecht voor een lezing of vormings- en verdiepingstraject op maat.

Uiteraard ook voor een ervaren voorganger bij een persoonlijke uitvaart.