Steek je licht op …
vóór het uitgaat!

Het lijkt haast ongepast om over de dood te spreken ‘voor het zover is’. En toch, er vooraf mee bezig zijn, de wensen en de mogelijkheden vrijblijvend samenleggen, kan rust brengen en de kans verhogen tot een zinvol afscheid en een warme en persoonlijke uitvaartplechtigheid. Dit is niet alleen op het moment zelf, maar ook voor de tijd nadien zó heilzaam.

Omdat gebrek aan informatie vaak een probleem is, kan, je informeren ‘voor het zover is’ écht helpen.

Daarom: steek je licht op voor het uitgaat!

Per mail: tjeu@dezeveneikenvzw.be
Per brief: De Zeven Eiken vzw, Hanendreef 154, 2930 Brasschaat
Telefoon: 0032 3 384 26 28 (van 8 tot 21 uur)