Aanvullende
ondersteuning

Rouwzorg Vlaanderen vzw
Vrijwilligersorganisatie rond "zorg om mensen in rouw".

Werkgroep Verder
Zorg voor nabestaanden na zelfdoding.

Met lege handen
Zelfhulpgroep voor ouders van een overleden baby.

OVOK
Vereniging van en voor ouders van een overleden kind.

In de wolken
Ruim aanbod van boeken en materialen die helpen bij de verwerking van verlies en rouw.

Trefpunt Zelfhulp vzw
Alle mogelijke informatie over zelfhulpgroepen in Vlaanderen, ondermeer ook over deze in verband met rouwzorg.

'Het leven zoals het is'
Een informatief vormingsprogramma dat ondermeer inzicht geeft in de samenhang tussen leven en dood.