Samenwerking
met de
begrafenisondernemer

De begrafenisondernemer staat in voor de praktische begeleiding van het uitvaartgebeuren, de administratieve formaliteiten (aangifte overlijden, toelating vervoer en crematie, diverse afspraken …) en zorgt voor de kist, het drukwerk, de zorg voor het lichaam en het vervoer van de overledene.

De Zeven Eiken vzw, verkoopt geen materiële producten maar creëert tijd en ruimte om het afscheidsproces te ondersteunen en vorm te geven in een aangepast uitvaartritueel.

Het gaat om luisteren en overleggen. Ook praktisch inzicht in de verschillende aspecten van een rouwproces helpt.

Dit alles is erop gericht de pijn niet nodeloos te verergeren, zinvol afscheid te nemen en het eigen leven verder op te nemen.